top of page

Projecten

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van projecten en organisaties waar wij de afgelopen jaren voor hebben gewerkt.

Beleids- & organisatieontwikkeling

 

Procesbegeleiding ontwikkelen Kunst en Cultuurbeleid

VSBfonds

Schrijfbegeleiding aanbestedingsaanvraag

Connecting Fields

 

Begeleiding met een nieuw hoofdstuk ‘Stoppen om door te gaan i.s.m. Machteld Willemse

Don’t Hit Mama

 

Begeleiding opstellen Strategisch Beleid- en subsidieplan 2020-2023

Dutch Cell Dogs

 

Uitvoeren en ontwikkelen van de nieuwe werkwijze van het VSBfonds om regionaal en op locatie te werken 

VSBfonds

 

Advies implementatie kinderblad BLIKSEM
BLIKSEM

 

Begeleiding heidag
De Coöperatie

 

Ontwikkelen uitvoeringsplan cultuureducatie

Cultuur en School Veenendaal

Begeleiding fusie
KunstenHuis & Zeister Muziekschool  (2015) en KunstenHuis & Regiocultuurcentrum Idea (2021)

Projectmanagement MuziekRoute
Utrechts Centrum voor de Kunsten

Projectmanagament en -advies Duurzaam Innoveren
Kunstconnectie
 

​Projectontwikkeling & -realisatie

 

Verfijnen van het projectplan voor de Culturele Proeftuin

Gemeenten Ede en Wageningen

 

Structurering projectplan Theater Inclusief
Internationaal Theater Amsterdam

 

Conceptontwikkeling Volksuniversiteit Idea
Regiocultuurcentrum Idea Soest

 

​Projectontwikkeling en fondsaanvraag Maak het met Mediakunst
Kunst Centraal

 

Projectontwikkeling Will the Future Design Us, 2018
Manifestations

 

Projectontwikkeling  educatieproject De Nieuwe Vincent
Van Gogh Brabant

 

Ondersteuning schrijven subsidieaanvragen
Diverse non-profit organisaties, waaronder centra voor de kunsten, makers, (dieren)welzijnsorganisaties.

Coaching & advies

 

(Programma)advies diverse programma's (van impuls subsidieregelingen tot vierjarige programma's)
Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Oranje Fonds, BKKC & VSBfonds

 

Coaching docenten
KunstenHuis De Bilt/Zeist

 

Workshop Ik ben ondernemer?!
Plein C & Kunst Centraal

Workshop Hilversum, ontdek je eigen waarde! Samenwerken & professionaliseren amateurkunsten
Gemeente Hilversum

Ondernemerschap in beweging! Coachen van zzp'ers in de culturele sector in Noord-Holland & Utrecht
Plein C & Kunst Centraal

​Prinsenkerk Rotterdam i.h.k.v. herbestemming

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

 

Coaching medewerkers in de podiumkunsten via Optreden voor Jezelf

Sociaal Fonds Podiumkunsten
 

Onderzoek & evaluatie

Leergemeenschap chronische zieke kinderen & jongeren

LKCA

Onderzoek samenwerking sectoren Cultuurparticipatie en Sociaal Domein

Provincie Utrecht

 

Evaluatie regeling Urbans Arts Talent i.s.m. Machteld Willemse

Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Evaluatieonderzoek Méér Muziek in de Klas
Boekmanstichting

Evaluatieonderzoek Overal Muziek

Muziek Coalitie Rotterdam

bottom of page